Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Randers Badminton Klub af 2018

 

Tidspunkt: Onsdag den 24. april 2024 kl. 19.00
Sted: Randers Badmintonhaller, Boghvedevej 30, 8920 Randers NV

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af stemmeberettigede medlemmer.
 2. Valg af dirigent.
 3. Bestyrelsen aflægger beretning.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Økonomi
  1. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  2. Kassereren fremlægger bestyrelsens budget- og handlingsplan for den kommende sæson.
 6. Valg til bestyrelsen, jf. § 7.
  1. Valg af formand (ikke på valg)
  2. Valg af næstformand (genvalg af Rikke Risager)
  3. Valg af kasserer (genvalg af Per Winther)
  4. Valg af sekretær (nyvalg af ?)
  5. Valg af 1-3 menige bestyrelsesmedlemmer (genvalg af Jan Holm og nyvalg af Sander Mikkelsen og Jan Henriksen).
 7. Valg af revision
  1. Valg af ekstern revisor (genvalg Grant Thornton)
 8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Sendes til formand@rbk.dk

Der vil blive serveret kaffe samt rulle- og ostemadder, så tilmeld dig via dette linkhvis du ønsker dette. Tilmelding senest den 23 april 2024 kl. 10.00.

Det er ikke et krav at tilmelde sig generalforsamlingen for at deltage.