I sommerperioden vil det være muligt at booke baner på timebasis tirsdag og torsdag i perioden 19. maj til 23. juni.
Der vil være 4 baner til rådighed i hal 2 fra kl. 18 til 20.
Prisen er 100kr / bane / time.
Booking af baner sker som sædvanligt under fanen "Motionister" og "Timebooking af bane" - eller på dette link : Timebooking af bane

 

Bestyrelsen
RBK


Generalforsamling i Randers Badminton Klub den 2. maj 2016.


Referat:

1.Godkendelse af stemmeberettigede medlemmer.

          Der var fremmødt 4 medlemmer med stemmeret

2.Valg af dirigent

          Bestyrelsen foreslog Anders Bay, som vælges

3.Bestyrelsen aflægger beretning

          Der henvises til den skriftlige beretning.
          Der var ikke nogen spørgsmål til beretningen som godkendes enstemmigt af generalforsamlingen.

4.a. Regnskab for sæsonen 2015 til godkendelse

           Kasserer Ejnar Jessen fremlagde regnskabet, der viser et resultat på ca. 91000kr.
           Regnskabet godkendes enstemmigt af generalforsamlingen.

b. Budget for sæsonen 2016/2017

           Kasserer Ejnar Jessen fremlagde budgettet for sæson 2016/2017.

5.Behandling af indkomne forslag

           Ingen indkomne forslag.

6.Valg til bestyrelsen

           Valg af formand:                        Peter Nørgaard Jensen              Ikke på valg
           Valg af næstformand:                Jesper Sørensen                       Villig til genvalg – blev valgt
           Valg af kasserer:                       Ejnar Jessen                             Villig til genvalg – blev valgt
           Valg af sekretær:                       Vakant
           Valg af best. medl.:                    Kim Christiansen                       Ikke på valg
                                                           Johnny Freiheit Nielsen              Ikke på valg


           Bestyrelsen består herefter af:
           Formand:                 Peter Nørgaard Jensen
           Næstformand:          Jesper Sørensen
           Kasserer:                 Ejnar Jessen
           SU-formand:            Johnny Freiheit Nielsen
           VETU-formand:        Kim Christiansen

7.Valg af revisor

           NR Revision genvælges som klubbens revisor

8.Eventuelt

           Ikke noget under eventuelt.

 

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 20.30 og Anders Bay takkede for god ro og orden.


 

Emilie Krag nr 2 i DD U15A Silkeborg

Emilie Krag vinder sølv ved U15A stævnet i Silkeborg d. 31/10.

 

Simon Mikkelsen nr 2 Østjydske Mesterskaber 2015

Simon Berg Mikkelsen bliver 2'er i HS og HD i U13B ved de Østjyske Mesterskaber 2015 i Spentrup.

Ved samme stævne vinder William Dam HD i U15C og Jacob Hoberg & Lukas Gjørup bliver 2'er i HD - U17/19B.

 

Trine Stævne i Kjellerup 7 8 nov

Trine Jessen bliver 2'er i single og 3'er i mix og damedouble ved U15M stævnet i Kjellerup den 7-8 Nov.
Med de sidste point, er Trine nu rykket op I Eliterækken - Stort tillykke.

 

Katrine R sølv i Kjellerup 7 8 nov 15

Katrine Rousing bliver 2'er i Mix-double og 3'er i Damedouble ved U15M stævnet i Kjellerup den 7-8 nov.

 Alle baner der ikke pt. er lejet ud, kan fremover lejes, hvis man lige skulle have lyst til at spille en time - eller to.

På hjemmesiden under "Motionister" og "Timebooking af bane" kan nedenstående oversigt findes.
Først vælges enten Randers Badminton Hal 1 eller 2, dernæst den ønskede tid, og betal for leje af den ønskede bane.
Er man ikke oprettet som medlem, skal dette først gøres i nederste højre hjørne på hjemmesiden.

Priserne for leje af en bane er 100kr/time.

God fornøjelse
Bestyrelsen

 


 


 

Lørdag d. 24/10 var 3. divisions holdet i Aalborg at spille. Det endte med at blive en tæt holdkamp.

I første runde var der 2 mix og 1 damesingle. Janne skulle spille 1. ds, og efter en forholdsvis kort kamp, blev det desværre til et nederlag.

De to mixer startede godt, men kun 1. mix kunne trække sig sejrrigt ud af kampen. Det blev til en stensikker sejr i 2 sæt!

2. mix tabte tæt i 2 sæt.

Så kom 2. runde med en damesingle og 2 herresingler.

Maiken skulle spille damesingle for første gang i lang tid, og efter et tæt andet sæt, vandt hun med 24-26. Stærkt!

Derefter var det Kragh og Nicky. De leverede begge en god præstation, og vandt deres kampe i 2 sæt.

Så kom de sidste to herresingler. Undertegnede (Andreas Als) vandt 28-26 i første sæt, og fik lukket kampen i 2 sæt.

Rasmus Jakobsen fik som os andre en tætspillet kamp. Han tabte første sæt, nupper så andet, og i tredje sæt, overlever han 3 matchbolde, inden modstanderen fik lukket kampen. Så desværre et nederlag i 3 sæt.

Derved stod der 5-3 til Randers inden doublerne.

De to damedoubler endte med samme resultat. To tætte kampe, som desværre blev tabt i tredje sæt. 5-5 inden sidste runde.

Og så var det herredouble. Hvis alle 3 point skulle hentes hjem, skulle der gøres rent bord.

1. og 3. double startede ud med at gøre deres del i 2 sæt, og så manglede kun 3. sæt i den sidste double. Det blev en tæt affære, men alligevel formår John og Nicky, at trække fra til sidst, og vinder i 3 sæt.

Og det konkluderede så lørdagens kampe i Aalborg, som resulterede i en 8-5 sejr og 3 point!

 

Andreas Als