Oliver Junior Cup i Hamburg - 2015.

Trine og Maja vinder bronze i Hamborg

Trine Jessen vinder bronze i U15 Damedouble sammen med Maja Bundgaard fra Viby.


 

 Danish Junior Open i Farum 15-17 maj 2015.

 Katrine Bronze i Farum U13E

Katrine Rousing vinder bronze i U13E DD sammen med Laura Fløj Thomsen, Aars.


 

 

Stævne i Varde.

Jacob Hoberg Guld i U17B Varde

Jacob Hoberg vinder Guld i U17B HS ved stævnet i Varde.

 

Stævne i Arden

Anna Kirstine Sønderby Guld i U11B i Arden 

Anna Kirstine Sønderby vinder Guld i U11B DS ved stævnet i Arden.


 

 

Tirsdag den 19. maj 2015 afholdtes den årlige generalforsamling i Randers Badminton Klub.


Referat:

1.   Godkendelse af stemmeberettigede medlemmer.

      Der var fremmødt 5 medlemmer med stemmeret

2.   Valg af dirigent

      Kim Christiansen vælges som dirigent

3.   Bestyrelsen aflægger beretning

      Der henvises til den skriftlige beretning.

      Der var ikke nogen spørgsmål til beretningen som godkendes enstemmigt af generalforsamlingen.


4.   a. Regnskab for sæsonen 2014/15 til godkendelse

      Kasserer Ejnar Jessen fremlagde regnskabet, som dækker 1½ sæson.

      Regnskabet godkendes enstemmigt af generalforsamlingen.

      
b. Budget for sæsonen 2015/2016

      Kasserer Ejnar Jessen fremlagde budgettet for sæson 2015/2016.

 

5.   Behandling af indkomne forslag

      Ingen indkomne forslag.


6.   Valg til bestyrelsen

      Valg af formand:

Johnny F. Nielsen ønskede ikke genvalg.

Peter Nørgaard Jensen blev valgt som ny formand for 2 år

      Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Jesper Christensen ønskede ikke genvalg

Kim Christiansen blev valgt for 2 år.

      Klubbens sekretær Liselotte S. Pedersen ønskede at stoppe i ”utide”.

                      Der var ingen kandidater, så denne position er vakant indtil videre.


        Bestyrelsen består herefter af:

           Formand:                 Peter Nørgaard Jensen

           Næstformand:         Jesper Sørensen

           Kasserer:                Ejnar Jessen

           SU-formand:            Johnny Freiheit Nielsen

           VETU-formand:       Kim Christiansen

 

   7.     Valg af revisor 

        NR Revision vælges som klubbens revisor

 

8.     Eventuelt

        Ikke noget under eventuelt.

 

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 20.30 og Kim Christiansen takkede for god ro og orden


Stævne i Hinnerup - 25 April 2015.
Anna Kirstine Sønderby Guld i Hinnerup

Anna Kirstine Sønderby vinder Guld i U11B Damesingle.

Oliver Hvam Guld i Hinnerup 

Oliver Hvam vinder Guld i U11C herresingle.

 

Stævne i Aars 25-25 April 2015.
De fire musketerer

Mange super flotte resultater fra stævnet i Aars.:

Mikkel Lau fik sølv i U15A double og bronze i herresingle
Nicki Torp fik Guld i både single og double i U15A og er nu rykket op i M-rækken
Daniel Balle fik Guld i både double og mix i U15A og er også rykket op i M-rækken
Sandra Dam fik Guld i single og mix, samt sølv i double og mangler nu 7 point i at rykke op i M-rækken

Christian Frost vinder Guld i double og sølv i single i U17M

Patrick P. S. Andersen vinder Guld i single i U13M

Stort tillykke med de flotte resultater