Stævnet i Hinnerup d. 30 + 31 maj 2015.

Oliver Hvam bronze i Hinnerup og oprykning til u11b

Oliver Hvam vinder bronze i U11C HS ved U11 stævnet i Hinnerup.
Hermed har Oliver samlet point nok til en oprykning til U11B - Stort tillykke :-)

 

Ved samme stævne vinder Sandra Dam og Trine Jessen sølv i U15M DD.

 

Stævnet i Rønde den 6-7 juni 2015.

Mikkel Lau guld i Hd og bronze i hs Rønde

Mikkel Lau Hald vinder guld i U15A HD sammen med Magnus B. Schmidt, Thorsager Rønde og bronze i U15A HS.


 

 

 Kronjylland Badminton Logo

 

Hej alle nuværende og kommende Kronjylland Badminton spillere.

 

Kronjylland Badminton, der er et talentudviklingssamarbejde mellem badmintonklubberne i Randers, indbyder nu til sæsonstart for den fælles talenttræning lørdag 5/9-2015.

Talenttræningerne er træningssamlinger på tværs af klubberne med fokus på udvikling af badmintontalenter i Randers. Der kræves stævneaktivitet, stort engagement og højt fremmøde af dig som spiller. Til gengæld kan du forvente træning på det allerhøjeste niveau af nogle af Danmarks dygtigste ungdomstrænere som vil gøre dig til en betydelig bedre badmintonspiller. Spiller du ikke i en af Kronjylland klubberne kan du stadig deltage på lige fod med de øvrige spillere hvis trænerteamet vurderer at dit spillemæssige niveau er tilstrækkeligt højt. Det er ikke din aktuelle rangering der er afgørende for udtagelse, men derimod dit engagement, din lyst til at udvikle dig som badmintonspiller samt dit potentiale der er afgørende. Dit aktuelle spillemæssige niveau har naturligvis også betydning men det er primært af hensyn til hvilket hold du kan tilbydes træning på.

Træningssamlingerne er gradueret således at der er et tilbud til de fleste spillere uanset alder og niveau:

KB1: Minitalent for spillere op til og med U11, fredag 15:15 til 16:45 i Randers Badmintonhaller (Træner Morten Hemmersam fra RBK)

KB2: For øvede og stævneaktive spillere der vurderes at have udviklingspotentiale, fredag 15:30 til 17:15 i Randers Real Hallen (træner Frederik Aasted fra VFB)

KB3: For meget øvede og stævneaktive spillere med stort udviklingspotentiale, fredag 17:15 til 19:00 i Randers Real Hallen (træner Michael Christensen fra VFB)

KB4: Elitetræning for spillere der har potentiale til at spille i mester eller eliterækken, fredag 16:45 til 18:30 i Randers Badmintonhaller (træner Morten Hemmersam RBK)

Udtagelse ved sæsonstart:

For at sikre at deltagerne har det nødvendige engagement og tekniske niveau til at kunne profitere af træningen på et af træningsholdene vil sæsonen 2015-2016 starte med en udtagelsestræning lørdag 5/9-2015 klokken 9:00 til 10:30 for spillere til og med U13 og fra 11:00-13:00 for spillere fra og med U15 til og med U19.


Udtagelsestræningen bliver med høj puls og intensiv og engageret deltagelse fra trænerteamet hvorved trænerne kan vurdere de enkelte spillere. Alle spillere uanset niveau alder eller klubtilhørsforhold kan tilmelde sig udtagelsestræningen. Deltagelse er gratis. Spillere der opfylder kriterierne for deltagelse vil blive informeret med det samme eller i løbet af få dage.

Deltagelse i udtagelsestræningen er en forudsætning for at blive tilbudt en plads på en Kronjylland Talenttræning. Spillere der er forhindret i at deltage i udtagelsestræningen kan søge dispensation eller evt. lave en specialaftale om en prøvetræning.     

Formålet med udtagelsestræningen er at vurdere:

-Om du som spiller er engageret og dygtig nok til at kunne deltage på et af talenttræningsholdene.

-Hvilket hold der er det rette for dig for at sikre at du får det optimale udbytte af træningen.

-Om du skal tilbydes deltagelse på et af Kronjylland Badmintons fælles holdturneringshold. Disse hold forventes at spille med i de allerhøjeste rækker, hvilket er hårdt og udfordrende men også ekstremt lærerigt og udviklende. Deltagelse i holdturneringen i Kronjylland er gratis.

Målet for Kronjyllandtræningen er:

-At styrke talentfulde unge badmintonspilleres sportslige udvikling.

-At skabe et træningsmiljø hvor dygtige spillere træner sammen og dermed stimulerer egen og andres sportslige udvikling.

-At skabe et træningsmiljø, hvor spillere der er bidt af badminton kan boltre sig og udvikle sig og møde ligesindede samt trænere der kan hjælpe dem på vej til at nå deres sportslige mål, uanset hvor høje de er.

Første talenttræning er fredag 11/9-2015

Pris er 1000kr for KB1 holdet, og 1200 kr. for KB2 til Kb4 holdene for hele sæsonen alt inklusiv, der betales ved besked om optagelse.

 

Kontaktperson mail

VFB: Kåre Severinsen               Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

RBK: Ejnar Jessen                    Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

RRB: Carsten Olsen                  Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SIF: Conni O. Schneider            Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Langå: Morten Kappel                Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SMIFF: Pia Uhrenholt                Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Konto nr. til betaling:

Reg: 9321 kontonr. 0002758733

 

Adresser:

Randers Badmintonhaller (RBK Hallen): Boghvedevej 30, 8920 Randers

Randers Real Hallen: Sven Dalsgaardsvej 2, 8900 Randers   


 

 Danish Junior Open i Farum 15-17 maj 2015.

 Katrine Bronze i Farum U13E

Katrine Rousing vinder bronze i U13E DD sammen med Laura Fløj Thomsen, Aars.


 

 

Oliver Junior Cup i Hamburg - 2015.

Trine og Maja vinder bronze i Hamborg

Trine Jessen vinder bronze i U15 Damedouble sammen med Maja Bundgaard fra Viby.


 

Tirsdag den 19. maj 2015 afholdtes den årlige generalforsamling i Randers Badminton Klub.


Referat:

1.   Godkendelse af stemmeberettigede medlemmer.

      Der var fremmødt 5 medlemmer med stemmeret

2.   Valg af dirigent

      Kim Christiansen vælges som dirigent

3.   Bestyrelsen aflægger beretning

      Der henvises til den skriftlige beretning.

      Der var ikke nogen spørgsmål til beretningen som godkendes enstemmigt af generalforsamlingen.


4.   a. Regnskab for sæsonen 2014/15 til godkendelse

      Kasserer Ejnar Jessen fremlagde regnskabet, som dækker 1½ sæson.

      Regnskabet godkendes enstemmigt af generalforsamlingen.

      
b. Budget for sæsonen 2015/2016

      Kasserer Ejnar Jessen fremlagde budgettet for sæson 2015/2016.

 

5.   Behandling af indkomne forslag

      Ingen indkomne forslag.


6.   Valg til bestyrelsen

      Valg af formand:

Johnny F. Nielsen ønskede ikke genvalg.

Peter Nørgaard Jensen blev valgt som ny formand for 2 år

      Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Jesper Christensen ønskede ikke genvalg

Kim Christiansen blev valgt for 2 år.

      Klubbens sekretær Liselotte S. Pedersen ønskede at stoppe i ”utide”.

                      Der var ingen kandidater, så denne position er vakant indtil videre.


        Bestyrelsen består herefter af:

           Formand:                 Peter Nørgaard Jensen

           Næstformand:         Jesper Sørensen

           Kasserer:                Ejnar Jessen

           SU-formand:            Johnny Freiheit Nielsen

           VETU-formand:       Kim Christiansen

 

   7.     Valg af revisor 

        NR Revision vælges som klubbens revisor

 

8.     Eventuelt

        Ikke noget under eventuelt.

 

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 20.30 og Kim Christiansen takkede for god ro og orden