Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Randers Badminton Klub af 2018.

Tidspunkt: Tirsdag den 1 Juni 2021 kl. 19.00.

Sted: Randers Badmintonhaller, Boghvedevej 30, 8920 Randers NV.

Revideret Dagsorden:

 1. Godkendelse af stemmeberettigede medlemmer
 2. Valg af dirigent
 3. Bestyrelsen aflægger beretning
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Økonomi

a) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

b) Kassereren fremlægger bestyrelsens budgetforslag for den kommende sæson

 1. Valg til bestyrelsen
 • Valg af formand Uffe B Thomsen           Genopstiller ikke
 • Valg af næstformand Peter Jacobsen    Ikke på valg
  Valg af kasserer Ejnar Jessen               Ønsker at stoppe
 • Valg af sekretær Jimmy Jørgensen       Ønsker at stoppe
                   Bestyrelsen foreslår valg af Heidi Runo
 • Valg af menige medlemmer
  Jesper Sørensen                                    Ønsker ikke genvalg
  Jesper Westphal                                    Ønsker ikke genvalg
                     Bestyrelsen foreslår valg af Henrik Løkke.

 

 1. Valg af revision
 • Valg af ekstern revisor
                      Bestyrelsen foreslår NB Revision.

 

 1. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

For at vi kan overholde de givne Corona retningslinjer om forsamlingsloftet, skal man tilmelde sig generalforsamlingen via https://forms.gle/6TeYGb5JmHbPqekh9 eller på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vi skal have tilmeldingen senest den 29/05-21

Mvh
Bestyrelsen