Æresmedlemmer i Randers Badminton Klub

 1. Ove Nielsen    


Formand for RBK 1962-1964 og bestyrelsesmedlem igen fra 1968.
En af de tre musketerer bag opførelsen af Randers Badmintonhal.
Fik overrakt æresemblemet med guldlaurbær ved indvielsen af
hallen den 24. oktober 1970.

 2. Gunnar Koch  
Bestyrelsesmedlem i mange år. En af de tre musketerer bag op-
føreslen af Randers Badmintonhal. Fik overrakt æresemblemet
med guldlaurbær ved indvielsen af hallen den 24. oktober 1970.

 3. Fridlev Østergaard Larsen  
Formand for klubben 1965-1971.  En af de tre musketerer - om ikke
primus motor - bag føreslen af Randers Badmintonhal. 
Formand for den selvejende institution Randers Badmintonhal siden
1970. Fik overrakt æresemblemet med guldlaurbær ved indvielsen af
hallen den 24. oktober 1970.

 4. Erik H. Sørensen  

 

Formand for klubben 1971-1986. Fik overrakt æresemblemet med
guldlaurbær ved klubbens 50 års jubilæumsfest den 9. september 1988.

 5. Hanne Carlsen  

 

Stadig aktiv badmintonspiller på sin 80 års fødselsdag og fik i den
anledning overrakt klubbens æresemblem med sølvlaurbær den 7. maj
1981.

 6. Hanne Gram  


Formand for ungdomsafdelingen 1972-1989. Derudover aktiv i for-
bindelse med planlægningen ag holdturnering og udgivelse af klubbladet.
Fik overrakt æresemblemet med guldlaurbær ved generalforsamlingen
den 5. maj 1992.

 7. Knud Bloch Nielsen (KB)  
Kasserer fra 1972-1989. Holdleder for klubbens førstehold i mange år.
Fik overrakt klubbens æresemblem med guldlaurbær ved generalforsamlingen
den 5. maj 1992.

 8. Jørn Jørgensen  

 

Aktiv i klubben siden 1979 med følgende funktioner: Ungomstræner,
medlem af både MU og SU, formand for SU, sekretær, spilleplanlægger
og formand for klubben.
Formand for Randers Badmintonhaller siden 1997.
Fik overrakt klubbens æresemblem med guldlaurbær i forbindelse med
sin 50 års fødselsdag den 2. oktober 1998.

 9. Kaj Langbak   
Aktiv i klubben siden 1989 med poster som medlem af ungdomsudvalget,
formand for samme, formand for seniorudvalget og senest i årene 1996-
2004 formand for klubben. Fungerede i noget af sin formandsperiode
også som ungdomsudvalgets kontaktperson til bestyrelsen.
Fik overrakt klubbens æresemblem med guldlaurbær ved generalforsamlingen
i maj 2003.
 10. Bent Hansen  


Træner i ungdomsafdelingen motion siden midt i 90'erne. Halinspektør-
afløser igennem mange år. Varetager den tunge post at stå for klubbens
boldindkøb, udlevering til træningsholdene samt kontrol af beholdning.
Boldvagt mm. ved åbne turneringer.
Fik overrakt klubbens æresemblem med guldlaurbær i forbindelse med
sin 70 års fødselsdag den 17. december 2005.